Moshi-arusha-Nairobi-0600hrs

Moshi-arusha-Nairobi-0600hrs( Moshi-arusha-Nairobi-1100hrs )

Bus Type :
Passenger Capacity :22
Boarding Point
  • Arusha
  • Moshi
Dropping Point
  • Arusha
  • Namanga
  • Jkia
  • Nairobi

BUY TICKET

  • Arusha
  • Moshi